Jos teillä ei ole mahdollisuutta päästä kunnalliseen vesijohtoverkkoon, ainoa vaihtoehto puhtaan veden saamiseksi on porakaivo.

Ympäristöystävällinen ratkaisu

Porattu vesikaivo on moderni ja ympäristönäkökulmasta varmin vesilähde, koska Suomen kallioperässä on paljon vettä ja porakaivosta saatava vesi ei sisällä bakteereja, joita pintavesikaivoissa voi esiintyä. Veden tulo porakaivoon on tasaista ja varmaa, koska poraamalla saavutetaan laajemmat pohjavesivarat, jotka eivät ole alttiita muutoksille.

Meidän ja yhteistyökumppaneittemme kautta saatte tilattua porakaivon porauksen, laitteet ja asennuksen samasta paikasta!